G.V. Excelsior Goor

Gymnastiek

Voor iedereen!

De eerste gymnastiek vereniging in Goor, schrijf je nu in!

Persoon op Balk

Geschiedenis

Wie zijn wij?

Het huidige Excelsior is niet de eerste turnvereniging in Goor die deze naam draagt. Uit archiefgegevens blijkt dat op 7 juni 1895 elf personen besloten de toen slapende gymnastiekvereniging Excelsior nieuw leven in te blazen.

In februari 2010 ontving het bestuur een brief, gedateerd 12 oktober 1899, van het toenmalige bestuur aan erelid K.H. de Boer. De originele brief en het bewijs van lidmaatschap werden ons toegestuurd door de kleinzoon van de heer De Boer. Het bestuur is hem hiervoor zeer dankbaar.

Wil jij onze Nieuwsbrief?