G.V. Excelsior Goor

Tarieven

De contributie bij G.V. Excelsior Goor bestaat uit 3, soms 4, onderdelen:

1. Bondscontributie
Alle leden van G.V. Excelsior Goor worden aangemeld als regulier lid bij de KNGU. Alle leden die aangesloten zijn bij de KNGU overeenkomstig de polisvoorwaarden, zijn aanvullend verzekerd voor WA- en Ongevallen door middel van de collectieve verzekeringen zoals door de KNGU ondergebracht bij Univé. De KNGU heft bondscontributie per clublid. Het bedrag wordt bepaald aan de hand van de leeftijd. Jeugd, regulier lid t/m 15 jaar: €6,50 per kwartaal Senior, regulier lid van 16 jaar en ouder: €8,00 per kwartaal

2. Basisbedrag
Elk lid betaalt één keer per kwartaal een lidmaatschapstarief. Jeugd, regulier lid t/m 15 jaar: €17,75 per kwartaal Senior, regulier lid van 16 jaar en ouder: €23,50 per kwartaal Op de factuur zijn nr. 1 en 2 al bij elkaar opgeteld onder de vermelding “Basisles 001”.

3. Lesuren
Dit bedrag wordt berekend aan de hand van het aantal uren per week dat het lid traint.
Uren Jeugdlid Seniorlid
1 uur €17,75 €23,50
1,5 uur €26,63 €35,25
2 uur €35,50 €47,-
3 uur €53,25 €70,50
4 uur €71,- €94,-
5 uur €88,75 €117,75


4. Toeslag (evt.)
Leden van de Springgroep betalen een bijdrage van € 18,50 per kwartaal extra. Dit in verband met gebruikmaking van de turnhal in Rijssen waar deze extra kosten aan verbonden zijn.

5. Rekenvoorbeelden
Zonder toeslag:
Het tarief voor een jeugdlid dat 1 uur gymles op de zaterdagochtend heeft:
€ 6,50 (1)
€ 17,75 (2)
€ 17,75 (3)
———– +
€ 42,00 per kwartaal

Met toeslag:
Het tarief voor een jeugdlid dat 1 uur springgroep op de woensdagavond heeft:
€ 6,50 (1)
€ 17,75 (2)
€ 17,75 (3)
€ 18,50 (4)
———– +
€ 60.05 per kwartaal