G.V. Excelsior Goor

Gedragsregels

Door de KNGU zijn gedragsregels voor begeleiders in de gymnastiek opgesteld.
Deze gedragsregels zijn, net als bij andere sportbonden, opgesteld naar aanleiding van incidenten die zich de laatste jaren hebben voorgedaan, waarbij onder andere sprake was van ongewenste intimiteiten of intimidatie van sporters door begeleiders.
De regels zijn erop gericht dat de leden volgens normale fatsoensnormen en met respect worden behandeld en dat gezorgd wordt voor een veilige sportsituatie.
Het bestuur van Excelsior onderschrijft deze gedragsregels en verwacht van alle begeleiders van Excelsior dat zij deze regels naleven.

De regels vind je hier: klik hier

Gebruik van onze internetsite is onderworpen aan de in de disclaimer genoemde voorwaarden en beperkingen.
Door deze site te bekijken en de daarop geboden informatie te gebruiken stem je in met de disclaimer.
“Excelsior” is ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 40073636