G.V. Excelsior Goor

Disclaimer

Het onderstaande is van toepassing op de website van Gymnastiekvereniging Excelsior Goor. Door de website te bezoeken en/of de op of via deze internetsite aangeboden informatie te gebruiken, stemt u in met deze disclaimer.

Gymnastiekvereniging Excelsior Goor besteedt de grootst mogelijke aandacht en zorg aan de gegevens en informatie die op deze website te vinden zijn. Desondanks is het mogelijk dat er in de website onjuistheden en/of onvolkomenheden voorkomen. Gymnastiekvereniging Excelsior Goor aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van deze onjuistheden en/of onvolkomenheden, noch voor problemen die worden veroorzaakt door het gebruiken of verspreiden van deze informatie.

Gymnastiekvereniging Excelsior Goor aanvaardt evenmin aansprakelijkheid voor geleden verlies of gederfde inkomsten welke voortkomt uit het gebruik of verspreiden van de informatie, dan wel voortkomt uit technische gebreken. Bezoek aan de website, alsmede gebruik en downloaden van gegevens en informatie geschiedt geheel voor risico van de gebruiker.

www.gvexcelsiorgoor.nl kan verwijzingen of hyperlinks naar andere sites bevatten die buiten het domein van www.gvexcelsiorgoor.nl liggen; deze zijn opgenomen ter informatie van de gebruikers en te goeder trouw geselecteerd voor de doelgroepen van www.gvexcelsiorgoor.nl. Gymnastiekvereniging Excelsior Goor is niet verantwoordelijk voor de inhoud of beschikbaarheid van deze sites of bronnen en geeft geen garantie noch aanvaardt zij enigerlei aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, data, adviezen, verklaringen, software, producten of ander materiaal op dergelijke sites of bronnen.

Gymnastiekvereniging Excelsior Goor behoudt zich het recht voor de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze Disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen.